top of page

AHC VERENIGING NEDERLAND

"De toewijding van de AHC-vereniging geeft de families steun en hoop voor de toekomst"

De AHC Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenorganisatie van en voor mensen met AHC en hun directe betrokkenen.

De belangrijkste doelen zijn het bevorderen van onderzoek naar de oorzaak van AHC en een effectieve behandelmethode,

het behartigen van de belangen van mensen met AHC en het geven van informatie en voorlichting aan patiënten,

hun families, doctoren, medici en hulpverleners.

OVER AHC

Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) is een zeldzame neurologische aandoening, waarbij kinderen regelmatig tijdelijk verlammingsaanvallen van één of beide kanten van het lichaam krijgen. De verlamming treedt wisselend op aan één kant van het lichaam of aan het gehele lichaam en kan variëren van enkele minuten tot meerdere dagen. Een aanval gaat vaak gepaard met spraakverlies, verlaagd bewustzijn, spierverkrampingen, niet kunnen eten en drinken, ademhalingsstoornissen en veel pijn. Daarnaast gaat bij kinderen met een AHC de ontwikkeling trager dan bij leeftijdsgenoten zonder AHC. Ook hebben veel kinderen met AHC epilepsie.

"Living with AHC is like living with timebombs,

you never know which one will blow up today."